CSO Cleanroom is het gespecialiseerde opleidingsinstituut voor Contamination Control in Cleanrooms. CSO Cleanroom is ervaren in het geven van standaard trainingen, trainingen op maat, onafhankelijke adviezen en begeleiding. Zowel in het engels als in het Nederlands.

CSO Cleanroom is als opleidingsinstituut geregistreerd bij het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). CSO Cleanroom voldoet aan de eisen voor beroepsmatige nascholing en is als geregistreerd opleidingsinstituut vrijgesteld van het berekenen van BTW voor door CSO gegeven opleidingen. CSO traint jaarlijks vele medewerkers van bedrijven en instituten in de high tech sector, medische wereld, en schoonmaakbranche.

In de afgelopen jaren zijn duizenden operators, leidinggevenden, technici en cleanroom-schoonmakers door CSO getraind in het voeren van de juiste discipline en het volgen van de voorgeschreven protocollen. Ook de opfristraining is veelgevraagd.

Grondlegger Pieter Eelman heeft ervaring in het bouwen en ontwerpen van cleanrooms sinds 1972 en is zelfstandig trainer en erkend cleanroomadviseur sinds 1987. Pieter is tevens éénentwintig jaar docent bij de (branche)Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) geweest, bedenker van de Cleanroompas® en oud-lid commissie "opleidingen".

CSO-consultancy is opgericht in 1987 door Pieter Eelman. Pieter was directeur en mede-oprichter van Interflow b.v., een gerenommeerde bouwer van cleanrooms en operatiekamers met wereldwijd projecten op cleanroomgebied. Al vroeg besefte hij dat na het doen van investeringen, begrip over cleanroomprocessen, procedures en het correct werken essentieel zijn in dagdagelijks beheersen van mogelijke contaminatie en kruiscontaminatie. Met zijn kennis van en passie voor cleanrooms en werken met mensen, zijn duizenden cleanroombetreders door CSO getraind in het voeren van de juiste discipline en het volgen van de voorgeschreven protocollen.

Deze ervaring staat borg voor een resultaatgerichte training in een geanimeerde ambiance. "Het volgen van een technische training mag best leuk zijn" is zijn credo. Leren gaat als-van-zelf wanneer het plezierig is !

Astrid Beelen heeft het team begin 2016 versterkt. Sinds 2007 heeft zij veel ervaring met cleanrooms; van ontwerpfase tot het halen van de A-status als toeleverancier(Cleanroom Assembly) bij de toonaangevende bouwer van chipmachines ASML. Daarmee is zij bekend met de ASML supply chain richtlijnen.

Met haar ervaring als logistiek eindverantwoordelijke en lid van diverse management teams weet Astrid Beelen heel goed wat voor bedrijven belangrijk is in hun supply chain en op het gebied van risico management.

Astrid is niet alleen bekend met wat in de (high tech) industrie van cleanrooms verwacht wordt als cruciaal onderdeel in risico beheersing, maar heeft zich de laatste jaren ook bekwaamd in de wereld waarin micro-organisme beheersing zo belangrijk is (ziekenhuizen: OK's + cleanroomapotheken, pharmacie, laboratoria, medische hulpmiddelen productie) en daarmee in richtlijnen en normen als GMP, GMP-z, WIP en ISO 13485.

In alle cleanrooms is de rol van medewerkers, leiding, schoonmakers en onderhoudsmonteurs cruciaal; al is je ruimte nog zo schoon qua luchtbeheersing, het zijn de mensen die met hun gedrag en reinigingstechnieken de kans op (cross-)contaminatie bepalen.
Astrid vindt het belangrijk dat deze mensen interactief getraind worden op hun bijdrage, op hun individuele én op hun teamverantwoordelijkheid: daarmee wordt de kans op contaminatie (met deeltjes en/of micro-organismen) substantieel verlaagd, waardoor de kans op bv infecties, machine- of productieuitval kleiner is. "In goede cleanrooms wordt de uiteindelijke outputkwaliteit door medewerkers, leiding, servicemonteurs en schoonmakers bepaald."


De cleanroomtrainingen worden zowel "in house" als regionaal in Nederland of België gehouden: individuele aanmelding is mogelijk. Desgewenst kunnen de trainingen worden afgesloten met een toets. Indien geopteerd wordt voor een toets en een cleanroomcertificaat® wordt ontvangen, zal de naam van de deelnemer in het cleanroomregister worden vermeld (tenzij deze hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt); zo is altijd via ons (ivm AVG wordt het niet meer gepubliceerd) uw laatst gecertificeerde datum terug te vinden.
Het bespreken van casussen, het oefenen van kleedprocedures, het bekijken van effencten, zelfwerkzaamheid en eventuele excursies, geven een pakket aan technieken om direct toe te passen in de cleanroom.

Voor wie aan veiligheidswerkbanken, andere downflow kasten of crossflow kasten werkt worden witnessing sessies gehouden op lokatie: met individuele of groepsterugkoppeling met beeldmateriaal waardoor iedere bereider meestal 1 á 4 punten oppikt om zijn/haar werkwijze te verbeteren!

Specifiek voor de schoonmaakbranche hebben wij ons gespecialiseerd om de training “werken en gedrag in cleanrooms” en de training “reiniging van cleanrooms” tot één training samen te laten smelten welke op één werkdag gegeven wordt: de training Werken en Gedrag in- en Reinigen van cleanrooms. Deze is ook beschikbaar specifiek voor het reinigen van OK's.

Onze kwaliteit is dat we ook de lager opgeleide medewerkers en medewerkers die het nederlands minder beheersen weten te bereiken en te motiveren om het reinigen in cleanrooms uitstekend te verzorgen en het benodigde gedrag te vertonen. Het belang, en wát juist gedrag en juiste reiniging is, weten wij met humor en aansprekende voorbeelden over te brengen;

Voor schoonmaakbedrijven die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en met name in ziekenhuizen, kunnen GMP en GMP-z aspecten van het schoonmaken van de apotheekruimtes, maar ook WIP-regels en contaminatie-bestrijdingen in patiënten ruimtes, O.K.'s, CSA's, nucleaire ruimten etc. worden behandeld.

In uw regio verzorgen wij ook trainingen; deelnemers van bedrijven kunnen aansluiten. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat wij altijd op korte termijn bij u in de buurt uw medewerker(s) kunnen trainen: u kiest of een training bij u op locatie gegeven wordt voor een groep of dat de medewerker(s) zich aansluiten bij een training bij u in de regio.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden: info@cleanroomtraining.nl of bel 0651591415

Voor BELGIË: +31651591415 (ZELFDE tarieven als in NEDERLAND!)

Algemene Voorwaarden CSO Cleanroom V2.0 dd 19oktober2018 en / of klachtenregeling CSO Cleanroom V1.0 zijn van toepassing en worden u bij offerte en op verzoek toegestuurd. Verkorte versie van de klachtenregeling treft u aan onder 'links'