De cursisten bestaan uit allen die regulier of incidenteel de cleanroom betreden. Dat kunnen operators zijn, product engineers, apothekers, apotheek assistenten, reinigers van cleanrooms en O.K.'s, technici, externe monteurs leidinggevenden, maar ook de engineers en de wetenschapper die slechts zeer zelden de cleanroom betreedt. Juist in het laatste geval is het belangrijk (dus bij incidentele betreding van de cleanroom) dat men de Cleanroomregels nauwgezet opvolgt. Eénmalige uitleg van het belang helpt de naleving hiervan!

Ook managers of andere ondersteunende (facilitair, marketing, inkoop, HR, en OR) en/of commerciële collega's die graag willen weten waar het nou om gaat bij (ver)werken in een cleanroom, sluiten aan en volgen de cursus.

Jaarlijks ontvangen honderden cursisten hun
Cleanroomcertificaat® of participeerden in een bedrijfstraining, welke door CSO Cleanroom is verzorgd:

wilt u verifiëren of uw medewerkers (nog) gecertificeerd zijn of toe zijn aan een Opfristraining, neemt u dan contact met ons op via info@cleanroomtraining.nl

In verband met de privacy wetgeving wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van deelnemers.