AAF
Cleanroom-filterleverancier (HEPA filters)
Algemene Voorwaarden CSO Cleanroom V1.0 11 juli 2016
Deze zijn op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en afspraken van toepassing. Hierin oa eigendom, vertrouwelijkheid, betaling en incassokosten, mogelijkheid tussentijdse wijziging/annulering opdracht/inschrijving, aansprakelijkheid, enz.
AMC Groep
(OK-)schoonmaakbedrijf
Asito
(Cleanroom-) schoonmaakbedrijf
Azbil Telstar / Clean Air by Baker
leverancier van clean air systemen en veiligheidswerkbanken
Basan
leverancier van cleanroomhulpmiddelen.
Cantorclin
(Cleanroom-) schoonmaakbedrijf
CCSBE cleanroom products & services
Cleanroom laundry, cleanroomproducts, GMP Products
Cleanvision
(cleanroom)schoonmaakbedrijf
CSO-cleanroomtrainingen
Cleanroom-trainingen
CSU Cleaning Services
(cleanroom-) schoonmaakbedrijf
dastex
leverancier van cleanroom hulpmiddelen
GOM
(Cleanroom-) schoonmaakbedrijf
Hago
(Cleanroom-) schoonmaakbedrijf
Hectas
(cleanroom)schoonmaakbedrijf
Initial
leverancier van cleanroomkleding
Interflow
Fabrikant van Operatiekamers en Cleanrooms
ISS
(Cleanroom-) schoonmaakbedrijf
Kimberly - Clark
Leverancier van cleanroom gebruiksmateriaal uit Ede ( Gld)
Klachtenregeling CSO Cleanroom (de uitgebreide regeling wordt u op verzoek toegestuurd indien directe behandeling door CSO Cleanroom niet naar tevredenheid van beide partijen is afgehandeld)
Op een klacht wordt altijd binnen 4 weken gereageerd, de klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De klacht en wijze van afhandeling wordt gedurende 2 jaar geregistreerd en bewaard door CSO Cleanroom
Lighthouse
leverancier van particle counters en meetsystemen
Medtronic bv
Wereldwijd marktleider medische technologie
Medtronic international bv
Wereldwijd marktleider medische technologie
Micronclean
leverancier van cleanroomkleding en reinigingssystemen
Novon
(cleanroom)schoonmaakbedrijf
Rietdijk trainingen
Met CSO geassocieerd trainingsbedrijf
Romed - Holland
leverancier medische disposables
STAXS BV
Leverancier van cleanroomhulpmiddelen uit Nijehaske
Succes
Succes schoonmaakbedrijf Volendam e.o.
TH&P
(cleanroom) hygienische reiniging van hardware
VCCN
Vereniging voor Contaminatie Controle Nederland
Visschedijk
(cleanroom)schoonmaakbedrijf